Bestuur

Participerende vrijwilligers en een betrokken bestuur

Het bestuur van de UVV Nijkerk werkt vanuit een duidelijke missie. De vrijwilligersorganisatie moet toegevoegde waarde bieden aan met name kwetsbare ouderen, hulpvragers en instellingen op het gebied van zorg en welzijn. Maar de UVV Nijkerk is er ook voor zelfstandig wonende ouderen die géén hulp vragen, maar wel hulp nodig hebben.

De verschillende groepen vrijwilligers moeten met plezier hun werk kunnen doen. Hun inzet wordt enorm gewaardeerd. Mede dankzij deze vrijwilligers kunnen ouderen langer en kwalitatiever op zichzelf blijven wonen. De veranderende samenleving vraagt om vernieuwende oplossingen. UVV Nijkerk denkt hier graag in mee en heeft een duidelijke positie in de ketensamenwerking.

Wij stellen het bestuur graag aan u voor.

Bestuursleden

Bert de Graaf

Bert de Graaf

Voorzitter

Jaap Deinum

Jaap Deinum

Secretaris

Jan van Unen

Jan van Unen

Penningmeester

Bertus Rakhorst

Bertus Rakhorst

Materiële zaken

Patricia van Loozen

Patricia van Loozen

Algemene zaken

Projectleiders activiteiten en diensten

Gijs Morsing

Gijs Morsing

Secretariaat

Projectleidster vacant

Marjan Eeltink

Marjan Eeltink

Gastvrouw/heren

Annie Roest

Annie Roest

Herfstklanken

Ria van Abeelen

Ria van Abeelen

Herfstklanken

Metje van Dasselaar

Metje van Dasselaar

Koersbal

Josien Diephuis

Josien Diephuis

Kunstbus

Jan Verweij

Jan Verweij

NijkerkseFiets4daagse

Marjan Eeltink

Marjan Eeltink

Soos Nijkerk

Eric Pijnenburg

Eric Pijnenburg

Soos Nijkerk

Thies Waalkens

Thies Waalkens

Vervoersservice

Jan Aarts

Jan Aarts

Vervoersservice

Janneke van Dasselaar

Janneke van Dasselaar

Soos Nijkerkerveen

Gesina Noorderwier

Gesina Noorderwier

Moespluktuin

Naam

Naam

Luisterend oor

Hennie Schipper

Hennie Schipper

Dansen

Naam

Naam

Kunstbus Nijkerk

Thies Waalkens

Thies Waalkens

Ontspanningsritten

Dits Ernsten

Dits Ernsten

Scootmobielclub

Eric Pijnenburg

Eric Pijnenburg

Boodschappenbus

Hans Karsmakers

Hans Karsmakers

Klussendienst

Marjan Eeltink

Marjan Eeltink

Telefooncirkel

dhr van Daalen

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Het bestuur van de UVV Nijkerk acht zich verantwoordelijk voor het creëren van een werksfeer waarin vrijwilligers en deelnemers optimaal kunnen presteren en ontwikkelt daarom maatregelen of activiteiten die bijdragen tot voorkoming en/of  beperking van ongewenst gedrag.

Om dit te borgen heeft het bestuur besloten om een vertrouwenspersoon buiten de UVV Nijkerk aan te stellen. Door dit te doen hoopt het bestuur de toegankelijkheid van de vertrouwenspersoon te verhogen door zijn onafhankelijke  positie.

De vertrouwenspersoon heeft affiniteit met de problematiek van ongewenst gedrag en neemt alle klachten serieus. In bijgaand protocol zijn de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon opgenomen en de wijze waarop de vertrouwenspersoon is te bereiken.

De vertrouwenspersoon van UVV Nijkerk is dhr van Daalen , huisarts te Nijkerk.