Beste UVV’ers en donateurs,

Voor jullie ligt de derde UVV Nieuwsbrief van dit jaar met informatie over zaken die de UVV betreffen. Wanneer er van jullie kant vragen of opmerkingen zijn over de onderstaande punten, dan graag contact met één van de bestuursleden. Wij zijn graag bereid om een nadere toelichting te geven.

  1. Gehouden Scoot event op 24 april jl.


    (foto Kees van den Heuvel)

Op maandag 24 april jl. werd er voor bijna 40 rijders op een scootmobiel in de gemeente Nijkerk een Scoot Event georganiseerd door UVV in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (afdeling Nijkerk/Hoevelaken), Meyra, Medipoint en de gemeente Nijkerk. Plaats van handeling was het UVV-gebouw aan de Frieswijkstraat en het Molenplein. Uitgangspunt van dit Scoot Event was dat de deelnemers extra vertrouwen krijgen in het gebruik van hun scootmobiel. Het Scoot Event bestond uit twee delen: een theoretisch deel (bij UVV), waarin ingegaan werd op de verkeers- en gedragsregels en het herkennen van verkeersonveilige situaties en een praktisch deel (op het Molenplein), waarin de vaardigheid met het rijden met een scootmobiel voorop stond. Met veel enthousiasme en grote inzet gingen de aanwezige rijders op een scootmobiel aan de slag. Na afloop kon dan ook aan iedereen een certificaat met het predicaat goed rijderschap worden uitgereikt.

2. Enquête Kunstbus Nijkerk-Hoevelaken
Om meer inzicht te krijgen in de wensen van huidige en toekomstige deelnemers aan de Kunstbus heeft het team Kunstbus Nijkerk-Hoevelaken een enquête opgesteld. De gestelde vragen hebben o.a. betrekking op deelname aan de activiteiten, welke type activiteiten het meeste aanspreekt, de kosten en suggesties voor het opnemen van voorstellingen/uitvoeringen/evenementen in toekomstige programma’s van de Kunstbus. De enquête kan via de link ……. worden gedownload. Gevraagd wordt om het ingevulde enquêteformulier voor 20 mei a.s. terug te sturen. Dat kan per email naar kunstbus@uvv-nijkerk.nl of per post naar of af te geven bij: UVV Nijkerk, Frieswijkstraat 97, 3881 BK Nijkerk.    

3. Vooraankondiging reanimatiecursus en gebruik AED
Een ieder heeft misschien nog wel de hartstilstand van de Deense voetballer Christian Eriksen tijdens het EK voetbal in 2021 op het netvlies staan. Door snel in te grijpen met een defibrillator kon hij gereanimeerd worden. Een situatie die ook bij UVV zich zou kunnen voordoen. Het UVV bestuur heeft daarom het initiatief genomen om op korte termijn een reanimatiecursus en het gebruik van een AED te gaan organiseren. De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte met de nadruk op het praktische gedeelte: Hoe reanimeer ik op de juiste manier en hoe gebruik ik de AED tijdens het reanimeren. Binnenkort wordt er een uitnodiging voor deze cursus verstuurd naar de projectleiders, chauffeurs, bestuursleden en andere geïnteresseerden. Voor wie nu al meer informatie over de opzet van deze cursus zou willen ontvangen kan hiervoor Patricia van Loozen benaderen (E algemeen@uvv-nijkerk.nl, M. 06-53270967).

4. gehouden Lunchbijeenkomst UVV gastvrouwen/gastheren

(eigen foto)

Begin april werd er een lunchbijeenkomst georganiseerd voor de binnen UVV actief zijnde gastvrouwen en gastheren. Een belangrijke functie, omdat zij onze gasten en deelnemers verwelkomen, aanspreekpunt zijn en de gasten en deelnemers van koffie en thee voorzien. Kortom zij zijn mede het gezicht van UVV en waar wij voor willen staan: gastvrij zijn. Tijdens de lunchbijeenkomst werden zij nu eens in het zonnetje gezet en bediend. En terecht! Er zijn nog vacatures bij het team gastvrouwen/gastheren. Wie interesse heeft om het team te versterken kan verdere informatie krijgen bij Marjan Eeltink. Zij vertelt graag over het werk van de gastvrouwen en gastheren.5

5. UVV gastheer voor Atelierroute
In het weekend van 20 en 21 mei a.s. is UVV gastheer voor de Atelierroute in Nijkerk. In dat weekend is er een expositie van de deelnemende kunstenaars aan de Atelierroute met een eigen kunstwerk naar keuze in de Tuinzaal. De openingstijden van de Tuinzaal zijn op beide dagen van 11.00u-17.00u. Een mooie start om een indruk te krijgen van het ‘echte’ werk van de deelnemers aan deze route. We rekenen dan ook op de nodige bezoekers en tevens als neveneffect een gelegenheid om het gebouw UVV en haar activiteiten en diensten aan een breed publiek kenbaar te maken.

6. UVV  Ontspanningsritten
Een leuke manier om de wijde omgeving van Nijkerk goed te leren kennen zijn de door UVV georganiseerde ontspanningsritten. Vanaf maart tot oktober wordt er op verschillende woensdagmiddagen een rondrit door de mooie omgeving van Nijkerk en omliggende plaatsen gemaakt. Onderweg is vaak een leuke locatie gepland waar je iets kunnen bekijken en/of koffie of thee met iets lekkers kunnen nuttigen. Op het programma staan totaal acht ritten variërend van een bezoek aan musea, een molen In Nunspeet en enkele rondritten in de wijde omgeving van Nijkerk. Aanmelding (er zijn nog plaatsen open) en verdere informatie over de ritten en kosten: UVV Vervoersservice, E vervoer@uvv-nijkerk.nl T 033 – 2460115 (tussen 08.30u-11.00 op werkdagen) of M 06 – 28615021. Een brochure over de UVV ontspanningsritten is eveneens beschikbaar.

7. Het jaarlijkse busuitje van UVV

Ook dit jaar staat er weer een busuitje op het programma en wel op woensdag 10 mei a.s. UVV organiseert samen met Midland Tours dan weer haar jaarlijks busuitje. Het reisdoel is Het Groene Hart en de Kagerplassen met o.a. een rondrit en een vaartocht. Het vertrek is om 09.00u uit Nijkerk en de terugkomst is om 18.00u weer in Nijkerk. Tot nu toe hebben zich ruim 80 personen voor dit busuitje aangemeld. Voor meer informatie over dit busuitje neem dan contact op met Eric Pijnenburg.

  1. Jaarvergadering UVV
    Op woensdag 24 mei a.s. (19.30u-21.00u) houdt UVV haar jaarvergadering in de Tuinzaal. Op deze jaarvergadering wordt een (financiële) terugblik gegeven over het jaar 2022 en is er ook de nodige tijd om elkaar te ontmoeten. Binnenkort wordt de uitnodiging/agenda toegestuurd. Van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Bert de Graaf, Jan van Unen, Bertus Rakhorst, Patricia van Loozen, Jaap Deinum


Om kosten te besparen wordt m.i.v. dit jaar de Nieuwsbrief enkel nog digitaal toegezonden en niet meer per post. Voor degenen die (nog) geen emailadres hebben, worden exemplaren op de leestafel bij UVV gelegd.